Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον διακρίνεται από αστάθεια και αβεβαιότητα. Έτσι καθίσταται αναγκαία η παροχή άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων με σκοπό να μεγιστοποιείται η αξία της επιχείρησης σας.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

  • Συμβουλές για οικονομική διαχείριση, κοστολόγηση και τιμολόγηση
  • Σχεδιασμός και διαμόρφωση πολιτικών και διαχείριση πελατειακής βάσης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για αγορά, πώληση επιχειρήσεων ή επιχειρηματική συνένωση
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για λύσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για μακροπρόθεσμο φορολογικό σχεδιασμό και χρηματοοικονομική διάρθρωση