Διεκπεραιώσεις

Η εταιρία μας αναλαμβάνει και εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες διεκπεραίωσης για την επιχείρησή σας:

  • Διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων με φορείς, όπως αρμόδια Δ.Ο.Υ, ασφαλιστικοί οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ, Υπουργεία, Επιμελητήρια, Περιφέρεια κ.α.
  • Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, Ε.Φ.Κ.Α, Φ.Π.Α
  • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων