Αποστολίδης Θεοδόσιος

Ιδρυτής

Προϋπηρεσία
Ως Οικονομικός Διευθυντής σε ελληνική τράπεζα και ως λογιστής σε βιομηχανίες χημικών και πλαστικών.

Εκπαίδευση
Τμήμα Οικονομικών, Νομικής Αθηνών, ΕΚΠΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Φορολογία, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Λογιστική

Αποστολίδη Μαρία

Διευθύντρια

Υπεύθυνη εταιρειών διπλογραφικών βιβλίων & χρηματοοικονομικών μελετών

Εκπαίδευση
Ph.D Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

M.Sc. Accounting & Finance, London School of Economics & Political Science

B.Sc Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Λογιστική, Χρηματοοικονομικές Μελέτες, Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ντούνης Λευτέρης

Τμήμα εταιρειών διπλογραφικών βιβλίων

Προϋπηρεσία
Ως λογιστής σε εταιρεία logistics (ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ), σε εταιρεία προγραμματισμού (HITECH) και σε βιοτεχνία αθλητικών ειδών (ASICS)

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Λογιστική, Φορολογία

Βλάχος Βαγγέλης

Τμήμα εταιρειών διπλογραφικών βιβλίων

Εκπαίδευση
M.Sc. Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική, Εθνικό Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

B.Sc. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Λογιστική

Παπαδοπούλου Κυριακή

Υπεύθυνη μισθοδοσίας

Εκπαίδευση
Πτυχιούχος Λογιστικής, Α.Τ.Ε.Ι Χαλκίδας

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Μισθοδοσία & Εργατικά, Λογιστική

Βασιλάκου Νίκη

Τμήμα εταιρειών απλογραφικών βιβλίων

Εκπαίδευση
Ι.Ε.Κ. Λογιστικής

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Λογιστική

Καλαβρού Μαρία

Τμήμα εταιρειών απλογραφικών βιβλίων

Εκπαίδευση
M.Sc. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Πτυχιούχος Λογιστικής, Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Λογιστική

Βρούβα Σοφία

Εκπαιδευόμενη στους τομείς της λογιστικής και της μισθοδοσίας

Εκπαίδευση

Τμήμα Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Μπολιεράκη Ευτυχία

Γραμματεία Εκπαιδευόμενη στο τμήμα λογιστικής απλογραφικών βιβλίων

Αγγελοπούλου Μαρία

Γραμματεία Εκπαιδευόμενη στο τμήμα λογιστικής απλογραφικών βιβλίων

Νίκος Δούκας

Συνεργάτης