Κλάδοι Εταιρειών

Η A-SOLUTIONS εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής κλάδοι:

Τεχνικός - Κατασκευαστικός - Υπηρεσίες Μηχανικών

Ιατρικές Υπηρεσίες & Εργαστήρια, Εταιρείες Εμπορίας Φαρμάκων

Εκδοτικοί Οίκοι

Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Διαφήμισης & Κατασκευής ιστοσελίδων

Γεωργικές Δραστηριότητες

Βιομηχανία Πλαστικών

Λιανικό Εμπόριο

Διαφόρων Υπηρεσιών (δικηγόρων, μουσικών, ασφαλιστών, ψυχολόγων, κ.α.)

Εταιρείες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Μεταφορικές Εταιρείες & Logistics

Υπηρεσίες Εστίασης

Εταιρείες Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Φωτοβολταϊκά Πάρκα