Προφίλ

Στόχος της A-SOLUTIONS είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον τομέα της λογιστικής, της φορολογίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών μελετών.

Αυτό, η εταιρεία μας το πετυχαίνει μέσω της πείρας του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά φυσικά και μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσής του. Σημαντικό παράγοντα της αποτελεσματικής λειτουργίας του γραφείου αποτελεί η παρουσία ενός άρτια οργανωμένου δικτύου μηχανογράφησης, καθώς και η ύπαρξη ενός ευρέος φάσματος διαδικασιών λειτουργίας. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον της εταιρείας για τους εργαζομένους της, συντελούν ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Συνοπτικά, η εταιρεία μας διακρίνεται για τα εξής:

  • Έμφαση στη συνθετική επίλυση λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων συνδυάζοντας θεωρητική και πρακτική γνώση.
  • Πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Πελατολόγιο με ευρύ και ποικίλο φάσμα αντικειμένων
  • Διευρυμένη κλίμακα συνεργατών (πχ. δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ασφαλιστές, μηχανογράφοι, μηχανικοί)

Οι αξίες μας

Επαγγελματισμός, Ομαδικότητα, Ενδιαφέρον, Εξέλιξη

Φιλοσοφία

  • Επαγγελματισμός και σεβασμός στον πελάτη
  • Ομαδικότητα και σεβασμός στον εργαζόμενο
  • Αναζήτηση και υιοθέτηση της προόδου και της συνεχούς μάθησης
  • Συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής γνώσης

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας έχει σημαντική και πολύχρονη εμπειρία στην παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών. Η εταιρική μας ομάδα εμπλουτίζεται περαιτέρω με εξωτερικές συνεργασίες που έχουμε εγκαινιάσει. Οι συνεργασίες αυτές είναι επιλεγμένες έτσι ώστε να καλύπτουν ένα, όσο το δυνατόν, ευρύτερο φάσμα τρεχουσών επιθυμιών και αναγκών στο χώρο μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι δίνεται και η δυνατότητα παροχής, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών, ασφαλιστών και μηχανογράφων. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν εμπειρία, παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις σχετικά με τις αλλαγές στο αντικείμενό τους, διακρίνονται για την επαγγελματική τους δεοντολογία, την αξιόπιστη παρουσία τους αλλά και για την αποτελεσματικότητα τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολίδη Μαρία

Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Ντούνης Λευτέρης

Τμήμα εταιρειών διπλογραφικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Βλάχος Βαγγέλης

Τμήμα εταιρειών διπλογραφικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδοπούλου Κυριακή

Υπεύθυνη μισθοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλάκου Νίκη

Τμήμα εταιρειών απλογραφικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Καλαβρού Μαρία

Τμήμα εταιρειών απλογραφικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Βρούβα Σοφία

Εκπαιδευόμενη στους τομείς της λογιστικής και της μισθοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μπολιεράκη Ευτυχία

Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελοπούλου Μαρία

Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Δούκας

Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Λογιστής