Αναπτυξιακά Θέματα

Σας παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε για την ένταξη σας σε προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων (επιδοτούμενα είτε μέσω Ο.Α.Ε.Δ είτε μέσω ΕΟΜΜΕΧ και αρμόδιων υπουργείων).