Η A-Solutions είναι εταιρεία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επεκτεινόμενη πέρα από τις παραδοσιακές μορφές αντίστοιχων γραφείων, λειτουργεί ως μια σύγχρονη εταιρεία που εξελίσσεται και παρέχει σύνθετες υπηρεσίες στους πελάτες της, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αγοράς.

Σε ένα ευμετάβλητο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία αναπτύσσει και εξειδικεύεται σε νέες υπηρεσίες όπως η διοικητική λογιστική, οι αποτιμήσεις επιχειρήσεων-στόχων εξαγοράς και διαπραγματεύσεις εταιρικών υποχρεώσεων.

Η εταιρεία έχοντας βαθιά γνώση του αντικειμένου, της αγοράς άλλα και των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων λειτουργεί ως ένας συνεργάτης υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην A-Solutions αντιλαμβανόμαστε τη λογιστική επιστήμη ως ένα σημαντικό διοικητικό μοντέλο, ένα αντικειμενικό σύνολο αποδεδειγμένων εργαλείων διοίκησης, βιωσιμότητας, ανάπτυξης και μεγιστοποίησης της κερδοφορίας.

Οι άνθρωποι και οι διαδικασίες μας στοχεύουν καθημερινά στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση λειτουργικών και οικονομικών ευκαιριών ή κινδύνων με απώτερο στόχο να ξεκλειδώνουν δυνατότητες για τους συνεργάτες της.

Υπευθυνότητα / Λύσεις / Εμπειρία

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να βρούμε τη κατάλληλη
λύση για την επιχείρηση σας!

…μέσω τηλεφώνου

Καλέστε μας []

…μέσω βίντεο κλήσης

Κλείστε Ραντεβού []

Νέα / Ενημέρωση / Επικαιρότητα

Ενημέρωση Πελατών