• Προσφέρουμε υπηρεσίες μισθοδοσίας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης.

    Στόχος είναι να διασφαλίζουμε άμεσα την επιχείρησή σας έναντι των συστηματικών νομοθετικών αλλαγών σωστά και αποδοτικά. Η ομάδα μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εις βάθος γνώση του αντικειμένου για να σας παρέχει τις πιο αποτελεσματικές λύσεις αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης.

Έκδοση / Διαχείριση / Υποστήριξη

Μισθολογικά

Αναλυτικότερα παρέχονται υπηρεσίες:

  • Έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας (μεταξύ άλλων συλλογή και επεξεργασία απαραίτητων στοιχείων για έκδοση μισθοδοσίας και σύνταξης μισθοδοτικών καταστάσεων, έκδοση λογιστικού άρθρου για ενημέρωση των βιβλίων, σύνταξη και αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο)
  • Ετοιμασίας και υποβολής των απαραίτητων εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ (σύνταξη και αποστολή απαραίτητων αρχείων για προσλήψεις, αποχωρήσεις και τροποποιήσεις προγραμμάτων)
  • Απογραφής εργοδοτών σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Υποστήριξης σε έλεγχο ασφαλιστικών ταμείων
  • Προετοιμασίας και υποβολής αρχείων σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Σύνταξης προϋπολογισμού κόστους μισθοδοσίας αναλόγως των σεναρίων.
  • Αίτηση και παρακολούθηση της συμμετοχής της εταιρείας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση στον τρόπο τήρησης της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Υπευθυνότητα / Λύσεις / Εμπειρία

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να βρούμε τη κατάλληλη
λύση για την επιχείρηση σας!

…μέσω τηλεφώνου

Καλέστε μας []

…μέσω βίντεο κλήσης

Κλείστε Ραντεβού []

Νέα / Ενημέρωση / Επικαιρότητα

Ενημέρωση Πελατών