• Η A-SOLUTIONS παρέχει φορολογικές υπηρεσίες με συνέπεια
    και επαγγελματισμό στους συνεργάτες της.

Φορολογική Στρατηγική / Όφελος / Έλεγχος

Φορολογία Εταιρειών

Η φορολογία εταιρειών είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής διοίκησης ενός οργανισμού.

Ο στόχος της φορολογικής στρατηγικής και σχεδιασμού ενός οργανισμού είναι να λαμβάνεται το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις φορολογικές προοπτικές αποφεύγοντας τους φορολογικούς κινδύνους εντός πάντα των πλαισίων του νόμου.

Η επαγγελματική φορολογική στρατηγική συνεπάγεται προσεκτικό έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής και προσδιορισμό των φορολογικών επακόλουθων σε αρχικό στάδιο.


Φορολογική Διάρθρωση / Ανάλυση / Υποστήριξη

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Συμβουλές σχετικά με τη φορολόγηση εταιρειών
  • Εταιρική φορολογική συμμόρφωση
  • Συμβουλές για τη φορολογική διάρθρωση συγχωνεύσεων και εξαγορών
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
  • Ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων από διάφορες μορφές κίνησης κεφαλαίων και χρεώσεων εντός του ίδιου ομίλου (χρηματοδοτήσεις, κεφαλαιοποιήσεις, υπερτιμολογήσεις κλπ)

Ανάπτυξη / Φορολογικοί Έλεγχοι / Φ.Π.Α.

Φορολογία Έμμεσων Φόρων

Παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών σχετικών με έμμεσους φόρους. Μεταξύ άλλων:

  • Προετοιμάζουμε και υποβάλλουμε δηλώσεις εμμέσων φόρων
  • Συμβουλεύουμε τις επιχειρήσεις σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών αποτελεσματικής διαχείρισης έμμεσων φόρων
  • Παρέχουμε υποστήριξη στις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό φορολογικό έλεγχο ή άλλο έλεγχο από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές
Υπευθυνότητα / Λύσεις / Εμπειρία

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να βρούμε τη κατάλληλη
λύση για την επιχείρηση σας!

…μέσω τηλεφώνου

Καλέστε μας []

…μέσω βίντεο κλήσης

Κλείστε Ραντεβού []

Νέα / Ενημέρωση / Επικαιρότητα

Ενημέρωση Πελατών